Rent a Car Novi Sad | Agencija MAXCAR
MAXCAR rent a car Novi Sad

Rent a kek is very Sad

O nama

Mi posedujemo bogato iskustvo

Rent a car "MAXCAR" doo Novi Sad kao svoju pretežnu delatnost ima iznajmljivanje automobila. Ovom delatnošću se bavi od svog osnivanja 2008. godine u Novom Sadu. Uspešnu saradnju godinama imamo kako sa fizičkim tako i sa pravnim licima. Sva vozila u rent a car Novi Sad "MAXCAR" agenciji su do starosti 5 godina, redovno servisirana, imaju FULL kasko osiguranje. Pored vozila i sva lica su osigurana.

Naši klijenti su uvek zadovoljni

Kada na sve ovo ponudimo našim klijentima i POMOĆ NA PUTU u zemlji i inostranstvu, kao i mogućnost dodatne opreme (sedišta za decu, navigacije, krovni nosači), jasno se vidi da je Rent a car agencija "MAXCAR" Vaš najpouzdaniji partner za iznajmljivanje automobila. Vozila možete preuzeti u Novom Sadu, a u slučaju potrebe po dogovoru sa rent a car agencijom i na aerodromu Nikola Tesla, u Beogradu.

Mi smo profesionalni

U mogućnosti smo i da Vam ponudimo usluge naših profesionalnih vozača. Osnova naše poslovne politike je da se trudimo da prepoznamo potrebe klijenata i u skladu sa tim da obezbedimo najbolju uslugu. Posebne pogodnosti pružaju se za firme kod dugoročnog iznajmljivanja vozila (preko 30 dana), ili po iznajmljivanju više vozila.

Grad Novi Sad

Grad Novi Sad

Novi Sad je najveći kulturni, naučni, privredni i turistički centar u Vojvodini. Po broju stanovnika drugi u Srbiji, po gostoljubivosti ubedljivo prvi. Nalazi se na granici Bačke i Srema, u Panonskoj ravnici na obali Dunava i severnim obroncima Fruške Gore. Obuhvata 16 naseljenih mesta, od čega su četiri gradska: opština Novi Sad, opština Petrovaradin, Sremska Kamenica i Futog, a 12 ih je seoskih ili prigradskih: Begeč, Budisava, Bukovac, Veternik, Kać, Kisač, Kovilj, Ledinci, Rumenka, Stari Ledinci, Stepanovićevo i Čenej.

Univerzitetski grad

Novi Sad je univerzitetski grad sa državnim univerzitetom i mnogim privatnim fakultetima i višim školama, kao što je Univerzitet "Educons" u Sremskoj Kamenici, Novosadski otvoreni Univerzitet, Protestantski teološki fakultet itd. Na teritoriji Novog Sada nalaze se i 53 državne osnovne i srednje škole.

Rent a Car Novi Sad Maxcar

Naši automobili su ispod 5 godina starosti

Rent a Car Novi Sad Maxcar

Uslovi iznajmljivanja

Opšti uslovi

Starost: minimum 21 godina
Lična dokumenta: Lična karta ili pasoš
Vozačka dozvola (važeća – minimum 2 godine) 

Trajanje rent a car najma

Minimalno trajanje najma je 24 sata. U slučaju kada klijent kasni sa vraćanjem rent a car vozila, toleriše se 1h. U slučaju da klijent kasni sa vraćanjem vozila po isteku tolerancije od 1h, naplaćuje se novi dan najma. Klijent može produžiti najam rent a car vozila samo uz naše odobrenje uz obavezno javljanje agenciji 24 sata pre isteka najma. Ukoliko klijent želi ranije da vrati vozilo, dužan je da se o vremenu vraćanja vozila dogovori sa predstavnikom rent a car agencije MAXCAR Novi Sad. Ranije vraćanje vozila ne umanjuje prethodno dogovoreni iznos najma vozila.


 

Preuzimanje rent a car vozila

 • * Neophodni su lična karta, pasoš i vozačka dozvola;
 • * Prilikom preuzimanja potpisuje se ugovor u dva primerka;
 • * Rent a car vozilo se preuzima i vraća u poslovnici rent a car agencije MAXCAR Novi Sad;
 • * Vozilo se preuzima i vraća u radno vreme;
 • * Vozilo se preuzima i vraća sa punim rezervoarom goriva;
 • * Vozilo se preuzima i vraća oprano, tehnički ispravno i bez oštećenja;
 • * Troškove goriva, parkiranja, garažiranja, kazni i prekršaja tokom najma automobila, kao i sve ostale dodatne administrativne zabrane i dodatne administrativne troškove snosi isključivo klijent.

Sva vozila su kasko osigurana. Tarifni paketi uključuju pokrivanje štete na iznajmljenom vozilu i krađu vozila u toku najma sa obaveznim učešćem u šteti ili krađi u iznosu koji je utvrđen rent a car Ugovorom sa osiguravajućom kompanijom. Ukoliko je klijent kriv za nastalu štetu, učestvovaće u šteti do iznosa od 150,00 eura.

Postupanje u slučajevima nezgode, krađe, štete

Policijski zapisnik je obavezan – bez njega pun iznos štete ili krađe biće u potpunosti naplaćen od klijenta. Zapisnik je neophodno sastaviti i kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja rent a car vozila na parkingu, krađe i slično.

Klijent je dužan da postupi po sledećem redosledu:

 • * Odmah obavesti policiju i ponaša se u skladu sa njihovim instrukcijama;
 • * Odmah prijavi nastanak saobraćajne nezgode, kako bi se omogućilo blagovremeno ispitivanje alkoholisanosti učesnika u saobraćajnoj nezgodi;
 • * Ako je na teritoriji Srbije i EU da pozove "AMSS BRZA POMOĆ";
 • * Ne napušta mesto događaja;
 • * Nakon što obavesti policiju, mora obavestiti i rent a car agenciju MAXCAR Novi Sad;
 • * Ključ i dokumenta od vozila (saobraćajna, polisa osiguranja) mora vratiti u rent a car agenciju MAXCAR Novi Sad.
 • * Ukoliko klijent ne ispoštuje gore navedene obaveze, snosiće troškove nadoknade štete.

Teritorijalna važnost

Srbija i Evropa sa isključenjem za krađu: Belorusija, Ukrajina, Ruska federacija i Turska. U slučaju nastanka krađe u navedenim zemljama, u kojima Kasko osiguranje ne pokriva naknadu štete za krađu, troškove nastale krađe u potpunosti snosi klijent.

Nastanak štete na rent a car vozilu u potpunosti će snositi klijent ukoliko:

 • * Upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, umirujućih lekova ili opojnih droga;

 • * Omogući da vozilom upravlja lice koje nije navedeno u ugovoru;

 • * Lice koje je bez odgovarajuće dozvole za upravljanje dotičnom vrstom vozila;

 • * Kada je licu koje upravlja vozilom izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom određene vrste;

 • * Ako štetu prouzrokuje namerno ili prevarom;

 • * Ako je šteta nastala prolaskom kroz crveno svetlo, ako je vršeno preticanje na mestima gde je propisno izričito zabranjeno;

 • * Ako je šteta od dopunskog rizika krađe nastala ostavljanjem ključeva i drugih uređaja za pokretanje;

 • * Ako napusti mesto saobraćajne nezgode bez odobrenja nadležnog organa unutrašnjih poslova;

 • * Ako izvrši prijavu saobraćajne nezgode nakon proteka vremena koje onemogućava ispitivanje alkoholisanosti učesnika u saobraćajnoj nezgodi.


 •  

Odredbe ugovora o iznajmljivanju rent a car vozila

Vozilo se ne sme koristiti:

 • * Rent a car agencija Maxcar Novi Sad daje na korišćenje vozilo navedeno na prvoj strani ugovora, stavka "Ugovor o najmu vozila" na vreme i uz uslov utvrđen ovim Ugovorom o najmu;
 • * Potpisivanjem ovog ugovora korisnik potvrđuje da je rent a car vozilo preuzeo u ispravnom stanju, čist i sa punim rezervoarom goriva, ukoliko drugačije nije navedeno ugovorom, te se obavezuje da automobil vrati u istom stanju;
 • * Korisnik se obavezuje da će platiti gorivo utrošeno tokom najma;
 • * Korisnik se obavezuje da će rent a car vozilom upravljati sa standardnom opremom i dodatnom opremom sa kojom je vozilo i preuzeo;
 • * Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti u ugovorenom vremenskom okviru ili ranije na zahtev Maxcar Rent a Car agencije u Novom Sadu. U slučaju produženja najma, korisnik će tražiti saglasnost rent a car agencije 24 sata unapred, te istovremeno uplatiti za dodatni najam vozila;
 • * Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom ugovoru navedena kao drugi vozač;
 • * za plaćeni prevoz roba ili putnika;
 • * za šlepanje drugih vozila;
 • * za sportska takmičenja;
 • * ako je korisnik pod uticajem alkohola ili narkotika;
 • * ako je pretovareno ili se u njemu nalazi više putnika nego što je predviđeno njegovim specifikacijama;
 • * za prevoz životinja, lako zapaljivog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima ili sadržaja koji mogu oštetiti rent a car vozilo;
 • * u slučaju nepoštovanja napred navedenih pravila i u slučaju nasavesnog korišćenja vozila, korisnik će u potpunosti snositi troškove prouzrokovane štete.

 • * Korisnik ne može ustupiti prava i obaveze iz ovog Ugovora drugom licu, niti prodati (otuđiti) rent a car vozilo ili njegove delove i opremu;
 • * Korisnik se obavezuje da neće prelaziti granice Srbije, bez prethodne saglasnosti Maxcar rent a car agencije Novi Sad;
 • * Ukoliko korisnik prekorači ugovoreni rok najma, vozilo će se smatrati ukradenim, o čemu će Maxcar rent a car agencija u Novom Sadu obavestiti nadležne organe policije;
 • * Korisnik se obavezuje da će za vreme trajanja najma vozila voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, redovno proveravati tečnost za hlađenje, ulje, pritisak u gumama, te vršiti neophodne zamene ulja. Troškovi koje korisnik može imati usled navedenog mogu se priznati uz priložene račune. Korisnik se smatra odgovornim za sve štete nastale nepravilnim održavanjem rent a car vozila;
 • * Korisnik je odgovoran za štete nastale na vozilu koje izazove nepravilnim korišćenjem vozila. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitak prihoda po tom osnovu tokom opravke. Takođe će snositi troškove koje Maxcar rent a car agencija u Novom Sadu kao vlasnik vozila može imati prema trećim licima, a koji su izazvani nepravilnim korišćenjem od strane korisnika;
 • * Korisnik je odgovoran za štetu na rent a car vozilu u toku trajanja najma koji prouzrokuje korisnik ili neko treće lice, a u slučaju da je korisnik prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, adresi stanovanja ili važećim ispravama. U slučaju štete prema trećim licima, korisnik će snositi sve troškove koje može imati po tom osnovu;
 • * Korisnik se obavezuje da će u vreme kad ne koristi rent a car vozilo obavezno zaključavati vozilo i ključeve od istog nositi sa sobom. Po završetku najma korisnik je obavezan vratiti ključeve i dokumente. Gubitak istih je dužan nadoknaditi.

Rent a Car Novi Sad Maxcar

Kontaktirajte Nas

Kontakt informacije

Ukoliko su vam potrebne informacije ili bilo kakvi saveti oko iznajmljivanja vozila, pozovite nas i mi ćemo Vam izaći u susret.

Lasla Gala 30, Novi Sad 21000
Tel: +381 65 6666 065
Tel: +381 21 524 535
Fax: +381 21 524 535
Viber: +381 65 6666 065
WhatsApp: +381 65 6666 065
Email: ns.maxcar@gmail.com